Infobits Helpdesk

Bij klanten met een telefonisch support contract staat het telefoon nummer van de helpdesk op de persoonlijke [ Helpdesk ] pagina.
U moet met ingeschakelde nummerweergave bellen vanaf het vooraf door u opgegeven telefoonnummer. Als de computer uw nummer heeft herkend dan wordt u automatisch doorverbonden met de helpdesk.
Geen spoed? Gebruik dan bij voorkeur de online helpdesk om een ticket aan te maken. Geen telefoonnummer op uw helpdeskpagina? Maak dan een ticket aan.

Klanten met geldig online support kunnen inloggen op de pagina Mijn account en op de pagina Helpdesk een support ticket aanmaken.

Gebruik de functie wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord op te vragen.

Gebruik de functie Login vergeten om een nieuw e-mail adres op te geven.

Gratis kassa software en gratis support:

Voor filantropische instellingen die hun producten gratis en onvoorwaardelijk aanbieden hebben wij een gratis kassasoftware licentie in combinatie met gratis support.

Alle andere personen, bedrijven en instellingen die om onze support vragen moeten voor onze tijd en inspanning betalen.

Support aanvragen:

On-line support via een ticket:

Met geldig online support heeft u toegang tot het ticket systeem van de on-line helpdesk. De responstijd van de helpdesk hangt af van uw SLA (Service Level Agreement) status. Om goede support te kunnen geven is het belangrijk dat u regelmatig een back-up maakt, zie de uitleg aan het einde van deze pagina.

SLA24 (gratis):

Bij een verlopen helpdesk toegang kunt u nog steeds een support ticket aanmaken. De standaard respons tijd is 24 werkuren (tijdzone 1).

SLA24 is een gratis status, u bent niet verplicht om support bij ons af te nemen en wij zijn niet verplicht om u support te geven. Bij SLA24 is het aantal tickets en het aantal reacties per ticket beperkt. Spoed en SLA24 gaan niet samen.
Wij hanteren een Fair-Use policy, de kosten die wij moeten maken om uw vragen te beantwoorden / uw problemen op te lossen moeten in verhouding staan tot de omzet die u genereert. Als u langere tijd geen betaalde support afneemt dan vervalt deze status.
Zie ook de uitleg bij gratis software in combinatie met gratis support hierboven.

SLA8  € 5.00 per maand: (Inclusief bij InfokasV3 L, S en N)

Bij een geldige InfokasV3 type L, S en N licentie is SLA8 al inbegrepen in de prijs. Bij een geldige TS Pos licentie kost deze status € 5 per maand. U kunt kiezen voor antwoord via de site met notificatie via e-mail of voor een postpaid of prepaid terugbel verzoek ticket in combinatie met support via anydesk. De responstijd bij SLA8 is 8 werkuren (tijdzone 1).
Zie ook de uitleg bij telefonisch support verderop op deze pagina.

SLA4 (Onderhouds Contract): Alleen beschikbaar voor bestaande klanten met door ons geleverde hardware.

Uw SLA status:

Op de [ Helpdesk ] pagina kunt u de huidige status van uw helpdesk SLA zien (geldig, geldig tot dd-mm-jjjj of verlopen op dd-mm-jjjj).

Telefonisch support / support via anydesk:

Klanten met SLA8 hebben de keuze uit: pre-paid / vooruit betaalde support en post-paid / achteraf betaalde support. Klanten met SLA24 of met een betaalstatus kunnen alleen kiezen voor pre-paid support.

Als u uw systeem door een derde partij of helemaal niet laat onderhouden dan is telefonisch support geen recht: u mag om telefonisch support vragen maar u kunt geen telefonisch support opeisen.

U kunt telefonisch / anydesk support alleen aanvragen door een ticket aan te maken via de on-line helpdesk.

Als u kiest voor spoed dan krijgt u voorrang op al ingepland werk en op eerder gestelde helpdesk vragen. Bij spoed rekenen wij een toeslag (zie ook openingstijden helpdesk onder aan deze pagina).

Bij de keuze voor on-line support [antwoord via de site] blijft het initiatief bij de klant. Wij beantwoorden uw duidelijke vraag zo goed mogelijk.

Bij de keuze voor terugbel verzoek / anydesk nemen wij het initiatief en doen wij de opvolging tot het probleem is opgelost.

Back-up:

Op ons advies om regelmatig een back-up te maken krijgen we soms als reactie: ik heb geen back-up nodig, ik print alles uit.

De belastingdienst is het daar (vaak) niet mee eens, een papieren uitdraai geeft de belastingdienst niet de mogelijkheid om de onderliggende data te controleren.

De dienst stelt dat als u uw transactiegegevens digitaal vastlegt u deze data ook digitaal moet bewaren en bij een controle ook binnen redelijke termijn moet kunnen aanleveren.

Maak regelmatig een back-up

U kunt zelf handmatig een back-up maken maar wij kunnen ook een script instellen waarbij van iedere laatste weekdag en van elke 1e werkdag van de maand een back-up wordt bewaard. U heeft dan altijd een back-up van de laatste 7 weekdagen en van elke 1e werkdag van de maand.

Het is mogelijk de bestanden op te slaan in een on-line map zoals Dropbox en OneDrive. Zo heeft u ook bij een computercrash, defecte harddisk of gestolen kassacomputer toch altijd een back-up beschikbaar.

Wilt u zelf een (extra) back-up maken? Via de [ Helpdesk ] kunt u een instructie video opvragen.

 

Openingstijden helpdesk:  
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00
Contract tijdzone 1 normaal tarief:  
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00
zaterdag 09:00 – 12:00
Contract tijdzone 2 hoog tarief:  
maandag t/m vrijdag 17:00 – 21:00
zaterdag 12:00 – 17:00
zondag 10:00 – 17:00

 

    • Werkuren bij SLA8: bij een helpdesk vraag gesteld op vrijdag om 16:00 uur zijn op maandag 13:00 uur (=u heeft een support contract) of op maandag 16:00 uur (=u heeft geen support contract) de 8 werkuren verstreken. Zie ook de uitleg bij SLA4 en SLA24 hierboven.